Rapport cover - rapport 3696

Herefoss kraftverk, Birkenes kommune. Oppdatert konsekvensvurdering for naturmangfold 2022

Rapportnummer: 3696

Forfatter(e): Pötsch, C., O. K. Spikkeland, G. H. Johnsen & T. Bjelland

Utgitt: 2022

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-8308-940-0

Last ned rapport: 3696.pdf (2,78 MB)