Rapport cover - rapport 3633

Langevåg slakteri – endret avløpspunkt. Kartlegging av marint naturmangfold med vurdering av verdi og konsekvens

Rapportnummer: 3633

Forfatter(e): Huseklepp, B. S. & C. Todt

Utgitt: 2022

Antall sider: 33

ISBN: 978-82-8308-913-4

Last ned rapport: 3633.pdf (3,43 MB)