Områdeplan for Raudbergvika – Eidsdal. Etablering av tunnelpåslag og parkeringsplass i Eidsdal, Fjord kommune. Oppdatert konsekvensutredning for naturmangfold 2022

Rapportnummer: 3691

Forfatter(e): Eilertsen, L. & C.J. Blanck

Utgitt: 2022

Antall sider: 25

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig