Oppdrettslokalitet Duesund, Masfjorden kommune.

Rapportnummer: 3620

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

Utgitt: 2022

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig