Oppdrettslokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, november 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3689

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2022

Antall sider: 57

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig