Oppdrettslokalitet Haverøy i Øygarden kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3684

Forfatter(e): Rustand, T. E.

Utgitt: 2022

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig