Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3638

Forfatter(e): Klem, S. T., Bergum, H. O. T. & Todt, C.

Utgitt: 2022

Antall sider: 52

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig