Oppdrettslokalitet Kalhag i Strand kommune, juni 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3700

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

Utgitt: 2022

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig