Oppdrettslokalitet Langavika i Stavanger kommune, januar 202. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3631

Forfatter(e): Rustand, T. E.

Utgitt: 2022

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig