Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3619

Forfatter(e): Klem, S. T. & C. Todt

Utgitt: 2022

Antall sider: 45

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig