Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, juni 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3697

Forfatter(e): Rustand, T.E.

Utgitt: 2022

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig