Oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune, mai 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3694

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2022

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig