Oppdrettslokalitet Svollandsneset i Vindafjord kommune, februar 2022. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3624

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2022

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig