Rapport cover - rapport 3702

Prøvefiske i reguleringsmagasin i Oselvvassdraget, 2021

Rapportnummer: 3702

Forfatter(e): Furset, T. T., C. Irgens, E. Brekke, H. Sægrov & M.A. Hulbak

Utgitt: 2022

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-8308-944-8

Last ned rapport: 3702.pdf (2,31 MB)