Rapporter

Rapporter utgitt i år 1989

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i miljøvern, Vestfold, Overvåking av ferskvanns- og marine systemer

Rapportnummer: 27 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Befaringsrapport fra Kalandsvatn, belastning og vannkvalitet

Rapportnummer: 26 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Forslag til arbeidsprogram med kostnadsrammer for etterundersøkelser i Eidfjordvassdraget, Hordaland

Rapportnummer: 24 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Storavatn (nedre basseng) på Stord, vannkvalitet og forurensing

Rapportnummer: 22 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport nr. 1 for Eikelandsvatn i Meland

Rapportnummer: 21 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport nr. 3 for Hundvatn på Hitra

Rapportnummer: 20 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsvurdering av Steinsdalsvassdraget i Kvam, vannkvalitet og forurensing

Rapportnummer: 18 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Foreliggende kunnskap om fauna i strandnære fersk- og brakkvann i Hordaland

Rapportnummer: 17 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen. G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Eikelandsvatn, Foreløpig vurdering av tiltak for å sikre vannkvaliteten

Rapportnummer: 14 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i matfiskoppdrett, Nordland, Laksens anatomi og fysiologi

Rapportnummer: 13 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i matfiskoppdrett, Nordland, Laksens biologi og økologi

Rapportnummer: 12 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, bedriftsintern opplæring : Settefiskproduksjon

Rapportnummer: 10 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Foreløpig konsept, Universitetets Festspillseminar 1989: Oppdrett, Forsikring og finansiering

Rapportnummer: 9 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Prosjektbeskrivelse: Prøveutpumping av bunnvann fra Sælenvannet

Rapportnummer: 8 Utgitt: 1989

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -