Forelesningskompendium, arbeidsmarkedskurs i matfiskoppdrett, Nordland, Laksens biologi og økologi

Rapportnummer: 12

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 1989

Antall sider: -

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig