Foreliggende kunnskap om fauna i strandnære fersk- og brakkvann i Hordaland

Rapportnummer: 17

Forfatter(e): Johnsen. G.H.

Utgitt: 1989

Antall sider: 39

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig