Rapporter

Rapporter utgitt i år 1990

Tilstandsrapport nr. 1 for Straumen på Linesøy i Sør Trøndelag

Rapportnummer: 41 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Forundersøkelse av Fersetvass-draget med Floavatn, på Vega i Nordland

Rapportnummer: 40 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A. Kambestad, T.Sagen & P.J.Jakobsen

ISBN: -

Resipientvurdering av Kalandsvatn i Bergen

Rapportnummer: 39 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Tilstandsvurdering av Eikedalsvass-draget, i Kvam og Samnanger i Hordaland

Rapportnummer: 38 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Tilstandsrapport nr. 1 for Bergesvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 37 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Tilstandsrapport nr. 2 for Eikelandsvatn, Meland i Hordaland

Rapportnummer: 36 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Resipientvurdering av Hetlebakkstemma i Bergen

Rapportnummer: 35 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium i miljøvern:Overvåking av ferskvanns- og marine systemer (4.utgave)

Rapportnummer: 34 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium i miljøvern:Aktuelle forurensningsproblemer (2.utgave)

Rapportnummer: 33 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Enkel tilstandsbeskrivelse av Opelandstjørn, Voss i Hordaland

Rapportnummer: 32 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A. Kambestad

ISBN: -

Tilstand og utvikling for Hallarvatn,- vannkilden til Frøy-laks as, Frøya i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 31 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & Johnsen. G.H.

ISBN: -

Foreløpig vurdering av Floavatn på Vega med hensyn på havbeite

Rapportnummer: 30 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Johnsen,G.H., T.Sagen & A.Kambestad

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium, Grunnkurs i Miljøvern

Rapportnummer: 29 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Forelesningskompendium i miljøvern: Aktuelle forurensingsproblemer

Rapportnummer: 28 Utgitt: 1990

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H. Johnsen

ISBN: -