Rapport cover - rapport 30

Foreløpig vurdering av Floavatn på Vega med hensyn på havbeite

Rapportnummer: 30

Forfatter(e): Johnsen,G.H., T.Sagen & A.Kambestad

Utgitt: 1990

Antall sider: 26

ISBN: -

Last ned rapport: 30.pdf (1,94 MB)