Rapport cover - rapport 40

Forundersøkelse av Fersetvass-draget med Floavatn, på Vega i Nordland

Rapportnummer: 40

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A. Kambestad, T.Sagen & P.J.Jakobsen

Utgitt: 1990

Antall sider: 58

ISBN: -

Last ned rapport: 40.pdf (2,93 MB)