Rapporter

Rapporter utgitt i år 1991

Beskrivelse av fôroppsamlings-systemet hos Skippersmolt i Bergesvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 58 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen & A.Kambestad

ISBN: -

Vurdering av LiftUp fôroppsamlers effekt ved bruk av mykfôr

Rapportnummer: 51 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen & K. Birkeland

ISBN: -

En faglig vurdering av «Vatnet» på Geitanger i Fjell kommune, Hordaland

Rapportnummer: 50 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen

ISBN: -

Vurdering av LiftUp fôroppsamlers effekt på utslipp av antibakterielle midler fra fiskeoppdrett

Rapportnummer: 49 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Birkeland, K. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-000-9

Driftsrapport 1990 for KS Skippersmolt AS

Rapportnummer: 48 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen & A.Kambestad

ISBN: -

Vurdering av tilgjengelig vannmengde fra Bergesvatn

Rapportnummer: 47 Utgitt: 1991

Forfatter(e): G.H.Johnsen & A.Kambestad

ISBN: -

Punktundersøkelse av forurensnings-tilstand i Nesttunvatn og Kristianborgvatn i Bergen kommune våren 1991

Rapportnummer: 46 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Åtland, Å. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Rapport fra befaring av fire vassdrag 24.april 1991 i Sund i Hordaland

Rapportnummer: 45 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & Å.åtland

ISBN: -

Tilstandsundersøkelse og flerbruksvurdering av Kørelen i Fjell og Sund i Hordaland

Rapportnummer: 44 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.Kambestad

ISBN: -

Vurdering av mulighet for oppvandring av anadrom fisk til Bergesvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 43 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Kambestad, A.

ISBN: -

Prosjektbeskrivelse for «Saudaprosjektet, Fisk og vann-kvalitet / vannforsyning». Prosjektrapport nr. 1

Rapportnummer: 42 Utgitt: 1991

Forfatter(e): Johnsen, G.H., Kambestad, A. & Å.åtland

ISBN: -