Rapport cover - rapport 54

Fersetvassdraget, rapport nr. 3. Oppfølgende undersøkelser i Fersetvassdraget: Rekruttering av laks og sjøaure, beskrivelse av Fersetvatn og tilstand i Floavatn

Rapportnummer: 54

Forfatter(e): G.H.Johnsen

Utgitt: 1991

Antall sider: 23

ISBN: 82-7658-001-7

Last ned rapport: 54.pdf (1,14 MB)