Rapport cover - rapport 74

Beskrivelse av hendelsesforløp og årsaksforhold ved akutt høy dødelighet på fisken hos Kvernsmolt as. i september 1992

Rapportnummer: 74

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 1992

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: 74.pdf (184,28 KB)