Rapport cover - rapport 61

Forberedende kartlegging for overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune

Rapportnummer: 61

Forfatter(e): G.H.Johnsen, G.B.Lehmann & K.Birkeland

Utgitt: 1992

Antall sider: 112

ISBN: 82-7658-003-3

Last ned rapport: 61.pdf (7,57 MB)