Rapport cover - rapport 78

Resipientundersøkelse av Storavatn og Selsvatn, Bømlo i Hordaland

Rapportnummer: 78

Forfatter(e): Lehmann, G. & G.H.Johnsen

Utgitt: 1992

Antall sider: 49

ISBN: 82-7658-010-6

Last ned rapport: 78.pdf (563,67 KB)