Rapport cover - rapport 77

Vurdering av Liervatnets egnethet som resipient for mærbasert fiskeoppdrett

Rapportnummer: 77

Forfatter(e): Kambestad, A

Utgitt: 1992

Antall sider: 15

ISBN: -

Last ned rapport: 77.pdf (1,14 MB)