Rapport cover - rapport 79

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk

Rapportnummer: 79

Forfatter(e): Bjørklund,A & G.H.Johnsen

Utgitt: 1993

Antall sider: 35

ISBN: 82-7658-009-2

Last ned rapport: 79.pdf (1,98 MB)