En vurdering av filtreringseffektivitet ved Sobye Miljøfilter i forbindelse med Lift-Up Kombi fôr- og dødfisksamler

Rapportnummer: 102

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 1993

Antall sider: 13

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig