Rapport cover - rapport 81

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1992

Rapportnummer: 81

Forfatter(e): Bjørklund,A., G.H.Johnsen, Å.åtland & A.Kambestad

Utgitt: 1993

Antall sider: 168

ISBN: 82-7658-011-4

Last ned rapport: 81.pdf (5,50 MB)