Vurdering av egnete kultiveringstiltak for fiskebestandene i Tranetjørna og Fjellvatnet på Askøy

Rapportnummer: 84

Forfatter(e): Kambestad, A

Utgitt: 1993

Antall sider: 8

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig