Rapport cover - rapport 94

Vurdering av skader på fisk ved undervannssprengninger i Raudbergbukta i Lærdal. Erfaringer etter de to første sprengningene

Rapportnummer: 94

Forfatter(e): Kambestad, A. & G.H.Johnsen

Utgitt: 1993

Antall sider: 13

ISBN: -

Last ned rapport: 94.pdf (1,54 MB)