Rapport cover - rapport 121

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på kloakk, 1994

Rapportnummer: 121

Forfatter(e): Bjørklund, A. & G.H.Johnsen

Utgitt: 1994

Antall sider: 29

ISBN: 82-7658-030-0

Last ned rapport: 121.pdf (581,01 KB)