Rapport cover - rapport 113

Konsekvensutredninger for Saudautbyggingen. Tilleggsutredning til fagrapportene «Vannkvalitet og vannforsyning» og «Fisk og fiskeinteresser»: Tiltak for å redusere de negative konsekvensene for fiskebestander og fritidsfiske

Rapportnummer: 113

Forfatter(e): Kambestad, A.

Utgitt: 1994

Antall sider: 19

ISBN: 82-7658-021-1

Last ned rapport: 113.pdf (1,79 MB)