Resipientvurdering av lokaliteten til Almås fiskeoppdrett, Storavatn på Stord

Rapportnummer: 142

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 1994

Antall sider: 15

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig