Vurdering av fiskeutsetting i Veivatnet, Bersavikvatnet og Omkjelsvatnet i Ullensvang kommune

Rapportnummer: 143

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 1994

Antall sider: 7

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig