Rapport cover - rapport 139

Vurdering av skader på fisk ved undervannssprengninger i Raudbergbukta i Lærdal: Erfaring fra sprengningsarbeidene høsten 1993 og vinteren 1994

Rapportnummer: 139

Forfatter(e): Johnsen, G.H.,Kålås, S. & A.Kambestad

Utgitt: 1994

Antall sider: 19

ISBN: 82-7658-043-2

Last ned rapport: 139.pdf (1,75 MB)