Bakgrunn for og tiltak mot høy dødelighet hos smolt fra Stolt Sea Farm Kvingo as

Rapportnummer: 168

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 1995

Antall sider: 13

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig