Driftsrapport for Skippersmolt settefisk as, og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1994

Rapportnummer: 149

Forfatter(e): Kålås, S.

Utgitt: 1995

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig