Rapport cover - rapport 156

Ei teoretisk vurdering av verknadene av utsleppa frå Hylen kraftverk på tilbakevandringa av laks til Suldalslågen

Rapportnummer: 156

Forfatter(e): Urdal, K., H. Sægrov & G.H.Johnsen

Utgitt: 1995

Antall sider: 24

ISBN: 82-7658-051-3

Last ned rapport: 156.pdf (1,44 MB)