Resipientundersøkelse ved anlegget til Troland Lakseoppdrett as i Austevoll kommune. Samarbeide med Aqua-lab as

Rapportnummer: 183

Forfatter(e): Aase, H. & G.H. Johnsen

Utgitt: 1995

Antall sider: 15

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig