Rapport cover - rapport 160

Tilstanden for Sjøaurebestanden i Storavatnet, Fitjar kommune

Rapportnummer: 160

Forfatter(e): Kålås, S., H. Sægrov & G.H. Johnsen

Utgitt: 1995

Antall sider: 22

ISBN: 82-7658-121-8

Last ned rapport: 160.pdf (506,12 KB)