Rapporter

Rapporter utgitt i år 1996

Overvåking av vannkvalitet i Bjoreio i Eidfjord i Hordaland 1996

Rapportnummer: 256 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-127-7

Forslag til program for resipient-undersøkelser i Fjell kommune

Rapportnummer: 254 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-129-9

Ikke
tilgjengelig

Uttalelse omkring LiftUp fôr- og dødfisk oppsamlingsprodukter

Rapportnummer: 253 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Overvåking av Storavatnet og Selsvatnet i Bømlo kommune i 1996

Rapportnummer: 252 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H. Johnsen 1996

ISBN: 82-7658-124-2

Teoretisk vurdering av eventuelle miljøkonsekvenser ved bygging av ny bro over Arefjordstraumen i Fjell kommune

Rapportnummer: 251 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H. Johnsen 1996

ISBN: 82-7658-122-6

Ikke
tilgjengelig

Årsrapport for 1996 for Sørgård laks a/s i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 250 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Morfologisk og hydrologisk beskrivelse av Lonet og Storavatnet i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag

Rapportnummer: 246 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H.

ISBN: -

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk, 1996

Rapportnummer: 245 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-116-1

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av fiskebestandene i Fjonelva, Sveio kommune, høsten 1996

Rapportnummer: 244 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Fisk og vasskvalitet i ti Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk

Rapportnummer: 243 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., G.H.Johnsen, H. Sægrov & B.A.Hellen

ISBN: 82-7658-119-6

Ikke
tilgjengelig

Naturlig rekruttering av regnbueaure i norske vassdrag

Rapportnummer: 242 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Titreringskurver for aciditet. Vedlegg til:Vannkjemisk undersøkelse av vassdrag i Hordaland våren/sommeren 1996

Rapportnummer: 241 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Hellen, B.A, G.H.Johnsen & S.Kålås

ISBN: -

Vannkjemisk undersøkelse av vassdrag i Hordaland våren/sommeren 1996

Rapportnummer: 240 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Hellen, B.A, G.H.Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-114-5

Sjøvasstoleranse hos laks og aure frå settefiskanlegget til Oslo Energi, Aurland, våren 1996

Rapportnummer: 239 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-115-3

Resipientundersøkelse av innsjøene i Osvassdraget i Os kommune 1995

Rapportnummer: 238 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-113-7

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse ved Vest-Laks as. sitt anlegg ved Håkjerholmen i Fjell kommune

Rapportnummer: 237 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Overvåking i 1995 av Moensvatnet, Voss kommune i Hordaland

Rapportnummer: 236 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-087-4

Laks og Aure i Eidselva i 1995

Rapportnummer: 235 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-081-5

Laks og aure i Gloppenelva i 1995

Rapportnummer: 234 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-080-7

Laks og aure i Oldenelva i 1995

Rapportnummer: 233 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-079-3

Fisk og vasskvalitet i Gaula i 1995

Rapportnummer: 232 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-078-5

Fisk og vasskvalitet i Nausta i 1993 og 1995

Rapportnummer: 231 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H., G.H. Johnsen & R.Langåker

ISBN: 82-7658-077-7

Fisk, vasskvalitet og botndyr i Loneelva i 1995

Rapportnummer: 230 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-076-9

Ikke
tilgjengelig

Undersøkingar i samband med Stolt Sea Farms kalking av SørKvingevatnet i Masfjorden 1995

Rapportnummer: 226 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S, H. Sægrov & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Gyting og gytelaks i Suldalslågen 1995/96

Rapportnummer: 225 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H. & S.Kålås

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for Stolt Sea Farm sitt settefiskanlegg på Tveit og tilstandsrapport for Vigdarvatnet

Rapportnummer: 224 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for Skippersmolt Settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1995

Rapportnummer: 223 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Langavatnet i Sveio 1995

Rapportnummer: 222 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tiltaksorientert overvåking i 1995 av Kvernavatnet, Austevoll i Hordaland

Rapportnummer: 221 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H.Johnsen

ISBN: -

Tiltaksorientert overvåking av Eikangervassdraget, i Lindås kommune, Hordaland

Rapportnummer: 220 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. 1996

ISBN: 82-7658-094-7

Naturressurskartlegging i Ølen kommune, Hordaland: Miljøkvalitet i vassdrag

Rapportnummer: 219 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-075-0

Ikke
tilgjengelig

Årsrapport for 1995 for Sørgård Laks i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 218 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S. Kålås

ISBN: -

Undersøkingar av fisk, botndyr og vasskvalitet i samband med fiskedød i Opo 9.januar 1996

Rapportnummer: 217 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-069-6

Ikke
tilgjengelig

Resultatrapport fra undersøkelse i Eksingedalsvassdraget i 1995

Rapportnummer: 216 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Vasskvalitet, botndyr og ungfisk i Bøfjordelven i 1995, Hyllestad kommune i Sogn & Fjordane

Rapportnummer: 215 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H. & Johnsen

ISBN: 82-7658-068-8

Laks og sjøaure i Opovassdraget, Odda kommune

Rapportnummer: 214 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-065-3

Fiskeundersøkingar i Aurland i 1995

Rapportnummer: 213 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H., S.Kålås & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-064-5

Sprenging og utfylling i Pævika i Kjøsnesfjorden, Jølster kommune. Mogelege effektar på aurebestanden

Rapportnummer: 207 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-057-2

Driftsplan Granvinsvassdraget

Rapportnummer: 204 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H., G.H.Johnsen & K.Urdal

ISBN: 82-7658-123-4

Kalkingsplan for Fusa kommune 1995

Rapportnummer: 203 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-092-0

Kalkingsplan for Modalen kommune 1995

Rapportnummer: 202 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H.Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-106-4

Kalkingsplan for Odda kommune 1995

Rapportnummer: 201 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-112-9

Kalkingsplan for Kvam kommune 1995

Rapportnummer: 200 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-099-8

Ikke
tilgjengelig

Kalkingsplan for Bømlo kommune 1995

Rapportnummer: 199 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-086-6

Kalkingsplan for Austevoll kommune 1995

Rapportnummer: 198 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-083-1

Kalkingsplan for Fjell kommune 1995

Rapportnummer: 197 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H. Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-088-2

Kalkingsplan for Sund kommune 1995

Rapportnummer: 196 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-105-6

Kalkingsplan for Øygarden kommune 1995

Rapportnummer: 194 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H. Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-104-8

Kalkingsplan for Fitjar kommune 1995

Rapportnummer: 192 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-089-0

Kalkingsplan for Radøy kommune 1995

Rapportnummer: 190 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-102-1

Kalkingsplan for Lindås kommune 1995

Rapportnummer: 189 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-071-8

Kalkingsplan for Meland kommune 1995

Rapportnummer: 188 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H. Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-093-9

Kalkingsplan for Stord kommune 1995

Rapportnummer: 187 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen,G.H., S. Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-101-3

Kalkingsplan for Fedje kommune 1995

Rapportnummer: 186 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås,S., A.E. Bjørklund & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-090-4

Kalkingsplan for Askøy kommune 1995

Rapportnummer: 185 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund,A.E., G.H. Johnsen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-082-3

Prøvefiske og næringsfiske i Jølstravatnet og Kjøsnesfjorden i 1995

Rapportnummer: 184 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-072-6

Kalkingsplan for Masfjorden kommune 1995

Rapportnummer: 178 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås,S., G.H.Johnsen & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-097-1

Kalkingsplan for Voss kommune 1995

Rapportnummer: 177 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-111-0

Kalkingsplan for Etne kommune 1995

Rapportnummer: 176 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-110-2

Kalkingsplan for Vaksdal kommune 1995

Rapportnummer: 175 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-109-9

Kalkingsplan for Jondal kommune 1995

Rapportnummer: 174 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås,S., G.H.Johnsen & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-091-2

Kalkingsplan for Kvinnherad kommune 1995

Rapportnummer: 173 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-095-5

Kalkingsplan for Samnanger kommune 1995

Rapportnummer: 172 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-100-5

Kalkingsplan for Bergen kommune 1995

Rapportnummer: 170 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-085-8

Kalkingsplan for Ølen kommune 1995

Rapportnummer: 165 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., Kålås, S. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-074-2

Kalkingsplan for Tysnes kommune 1995

Rapportnummer: 164 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-108-0

Kalkingsplan for Osterøy kommune 1995

Rapportnummer: 162 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Kålås, S., A.E. Bjørklund & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-073-4

Kalkingsplan for Sveio kommune 1995

Rapportnummer: 157 Utgitt: 1996

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S. Kålås & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-107-2