Årsrapport for 1995 for Sørgård Laks i Straumen på Linesøy i Sør-Trøndelag

Rapportnummer: 218

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S. Kålås

Utgitt: 1996

Antall sider: 8

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig