Rapport cover - rapport 245

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk, 1996

Rapportnummer: 245

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

Utgitt: 1996

Antall sider: 40

ISBN: 82-7658-116-1

Last ned rapport: 245.pdf (1,44 MB)