Driftsrapport for Skippersmolt Settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1995

Rapportnummer: 223

Forfatter(e): Kålås, S.

Utgitt: 1996

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig