Rapport cover - rapport 243

Fisk og vasskvalitet i ti Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk

Rapportnummer: 243

Forfatter(e): Kålås, S., G.H.Johnsen, H. Sægrov & B.A.Hellen

Utgitt: 1996

Antall sider: 152

ISBN: 82-7658-119-6

Last ned rapport: 243.pdf (7,45 MB)