Rapport cover - rapport 239

Sjøvasstoleranse hos laks og aure frå settefiskanlegget til Oslo Energi, Aurland, våren 1996

Rapportnummer: 239

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 1996

Antall sider: 18

ISBN: 82-7658-115-3

Last ned rapport: 239.pdf (307,24 KB)