Rapport cover - rapport 217

Undersøkingar av fisk, botndyr og vasskvalitet i samband med fiskedød i Opo 9.januar 1996

Rapportnummer: 217

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & G.H. Johnsen

Utgitt: 1996

Antall sider: 15

ISBN: 82-7658-069-6

Last ned rapport: 217.pdf (1,24 MB)