Rapport cover - rapport 298

Fiskeundersøkingar i Gaula i Sogn & Fjordane hausten 1996 og våren 1997

Rapportnummer: 298

Forfatter(e): Kålås, S. & H, Sægrov.

Utgitt: 1997

Antall sider: 15

ISBN: 82-7658-158-7

Last ned rapport: 298.pdf (1 018,67 KB)