Rapport cover - rapport 297

Fiskeundersøkingar i Nausta i Sogn & Fjordane hausten 1996 og våren 1997

Rapportnummer: 297

Forfatter(e): Kålås, S. & H, Sægrov.

Utgitt: 1997

Antall sider: 15

ISBN: 82-7658-157-9

Last ned rapport: 297.pdf (965,73 KB)